మెల్లగా తెల్లారిందో ఎలా
వెలుతురే తెచ్చేసిందో ఇలా❤️❤️
బోసి నవ్వులతో మెరిసే పసి పాపల్లా
చేదతో బావులలో గలా గలా
చెరువులో బాతుల ఈతల కల🎶❤️
చేదుగా ఉన్నా వేపను నమిలే వేళ
చుట్ట పొగ మంచుల్లో చుట్టాల పిలుపుల్లో
బాటలే కలిపేస్తూ మనసారా
మమతల్ని పండించు అందించు హృదయంలా
చలిమంటలు ఆరేలా గుడి గంటలు మోగేలా
సుప్రభాతాలే వినవేలా
గువ్వలు వచ్చే వేళ నవ్వులు తెచ్చే వేళా
స్వాగతాలవిగో కనవేలా

పొలమారే పొలమంతా ఎన్నాళ్లో నువ్వు తలచి
కళమారే ఊరంతా ఎన్నేళ్లో నువ్వు విడిచి
వొదట అందరి దేవుడి గంట
మొదటి బహుమతి పొందిన పాట
తాయిలాలకు తహ తహ లాడిన పసి తనమే గుర్తొస్తుందా
ఇంతకన్నా తియ్యనైనా జ్ఞాపకాలే
దాచగల రుజువులు ఎన్నో ఈ నిలయానా
నువ్వూగిన ఉయ్యాలా ఒంటరిగా ఊగాలా
నువ్వెదిగిన ఎత్తే కనపడక
నువ్వాడిన దొంగాట బెంగల్లే మిగలాలా
నన్నెవరు వెతికే వీల్లేక

కన్నులకే తియ్యదనం రుచి చూపే చిత్రాలే
సవ్వడితో సంగీతం పలికించే సెలయెళ్లే
పూల చెట్టుకి ఉందో భాష అలల మెట్టుకి ఉందో భాష
అర్థమవ్వని వాళ్ళే లేరే అందం మాట్టాడే భాష
పలకరింపే పులకరింపై పిలుపునిస్తే
పరవశించడమే మనసుకి తెలిసిన భాష
మమతలు పంచే ఊరు ఏమిటి దానికి పేరు
పల్లెటూరేగా ఇంకెవరు
ప్రేమలు పుట్టిన ఊరు అనురాగానికి పేరు
కాదనేవారే లేరెవరు…

https://lyricdunia.com/wp-content/uploads/2018/12/mellaga_tellarindoi_ela-1290439682-1024x577.jpghttps://lyricdunia.com/wp-content/uploads/2018/12/mellaga_tellarindoi_ela-1290439682-150x150.jpgAshEver Green Lyrical Songsతెలుగు సాంగ్స్
మెల్లగా తెల్లారిందో ఎలా వెలుతురే తెచ్చేసిందో ఇలా❤️❤️బోసి నవ్వులతో మెరిసే పసి పాపల్లాచేదతో బావులలో గలా గలాచెరువులో బాతుల ఈతల కల🎶❤️చేదుగా ఉన్నా వేపను నమిలే వేళచుట్ట పొగ మంచుల్లో చుట్టాల పిలుపుల్లోబాటలే కలిపేస్తూ మనసారామమతల్ని పండించు అందించు హృదయంలాచలిమంటలు ఆరేలా గుడి గంటలు మోగేలాసుప్రభాతాలే వినవేలాగువ్వలు వచ్చే వేళ నవ్వులు తెచ్చే వేళాస్వాగతాలవిగో కనవేలా పొలమారే పొలమంతా ఎన్నాళ్లో నువ్వు తలచి కళమారే ఊరంతా ఎన్నేళ్లో నువ్వు విడిచి వొదట...