Harivarasanam Song Lyrics swamiye sharam ayyappa

హరివరాసనం విశ్వమోహనం
హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకం
అరివిమర్ధనం నిత్య నర్తనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప

శరణ కీర్తనం భక్తమానసం
భరణ లోలుపం నర్తనాలసం
అరుణభాసురం భూతనాయకం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప

కళమృదుస్మితం సుందరాననం
కళభకోమలం గాత్రమోహనం
కళభకేసరీ వాజివాహనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప

శ్రితజన ప్రియం చిందిత ప్రదం
శృతివిభూషణం సాధు జీవనం
శృతి మనోహరం గీతలాలసం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే

శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప