ఆగిపోయినది మాట మూగపోయి నాది పాట.. సామి సమయమైన దాట పట్టినాడు దేవుని బాట.... తల్లడిల్లే కోనెటమ్మ పేటా... పిల్లగాడు ఇల్లొదిలి ఎల్లినడటా... తమిళ తెలుగు మలయాళ కన్నడ నాటా... దేశమంతా విషాదం ఈ…Read more »