Get new posts by email

Archives for Ever Green Lyrical Songs

Chiki chiki chiki cham cham lyrics Kalusukovalani Movie

Chiki chiki chiki cham cham lyrics Kalusukovalani Movie

Album: Kalusukovalani Singers: s.p Charan, Harini Music: Devi sri prasad. చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికిచికి చాం చికిచికిచికి చాం చాం చికిచికి చాం ఆకాశం తన రెక్కలతో నను కప్పుతు…Read more »
Nenu nuvvantu song Lyrics | Orange movie

Nenu nuvvantu song Lyrics | Orange movie

నేను నువ్వంటూ వేరై ఉన్నా నాకీవేళా నీలో నేనున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా నాకోసం నేనే వెతికేంతగా ! ఓ గర్ల్.. నువ్వే లేకుంటే లిసన్ గర్ల్.. ఏమౌతానో..ఓఓ.. నీ స్నేహాన్నే కావాలంటున్నానుగా కాదంటే…Read more »
Mellaga tellarindoi ala Lyrics|shatamanbavathi

Mellaga tellarindoi ala Lyrics|shatamanbavathi

మెల్లగా తెల్లారిందో ఎలా వెలుతురే తెచ్చేసిందో ఇలా❤️❤️బోసి నవ్వులతో మెరిసే పసి పాపల్లాచేదతో బావులలో గలా గలాచెరువులో బాతుల ఈతల కల🎶❤️చేదుగా ఉన్నా వేపను నమిలే వేళచుట్ట పొగ మంచుల్లో చుట్టాల పిలుపుల్లోబాటలే కలిపేస్తూ…Read more »
Panchadaara bomma Song lyrics | Magadheera

Panchadaara bomma Song lyrics | Magadheera

పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టుకోవదనకమ్మ .. మంచుపూల కొమ్మ కొమ్మ ముట్టుకోవదనకమ్మా … చేతినే తాకోద్దంటే .., చంతకేరావోద్దంటే ఎమవ్తనమ్మ నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టనే గుమ్మ ..నువ్వు అందకపోతే వృదా ఈ జన్మ .…Read more »
Janma neede le Song Lyrics| Premiste

Janma neede le Song Lyrics| Premiste

జన్మ నీదేలే మరుజన్మ నీకేలే జతను విడిచావో చితికి పోతానే ప్రియతమా ప్రణయమా కుమలకే ప్రాణమా అడుగు నీతోనే జన్మ నీదేలే మరుజన్మ నీకేలే జతను విడిచావో చితికి పోతానే కన్నుల బాధను కన్నుల…Read more »
Kotha Janta arere idhi pillupo tholli valupo song lyric

Kotha Janta arere idhi pillupo tholli valupo song lyric

అరెరే అది పిలుపో తొలి వలపో మైమరపో అదిరే కుడి కన్నై నిను చేరే మలుపో నువు నచ్చావన్నదిగా నిను రా రమ్మనదిగా వడి వడిగా పరుపైపో తనవడిలో పడిపో ఆకాశానైనా ఇలదించే ఏమహిమో…Read more »
Ninnu choodagane chitti gunde some lyrics

Ninnu choodagane chitti gunde some lyrics

నిన్ను చూడగానె చిట్టి గుండె గట్టిగానె కొట్టుకున్నదే అదేమిటే నిన్ను చూడకుంటె రెండు కళ్ళు ఒకటినొకటి తిట్టుకున్నవే అదేమిటే ... ఏమిటో ఏం మాయో చేసినావె కంటి చూపుతోటి ఏమిటో ఇదేమి రోగమో అంటించినావె…Read more »
Shakthi Prema desham yuvarani song lyrics

Shakthi Prema desham yuvarani song lyrics

ప్రేమ దేశం యువరాణీ పూత ప్రాయం విరిబోణీ ఏరి కోరి మెచ్చావే ఈ తోటరాముడ్నీ ఆకతాయి అబ్బాయీ హాయ్ పిలుపుల సన్నాయీ మనసు పైనే చల్లావే మంత్రాల సాంబ్రాణీ నా కనులూ నా కలలూ…Read more »
Evaree ammayani adigaa | nene ambani

Evaree ammayani adigaa | nene ambani

ఎవరీ అమ్మాయని అడిగా ఆనాడు తానె నా ప్రాణమని తెలిసే ఈనాడు నన్నే చూసేనే ఏదో అడిగెనే, మాయే చేసెనే.. ఒహోహో చూపుతో నవ్వెనే చూపులు రువ్వేనే, గుండె గిల్లెనే ఒహోహో చుక్కల్లో నడుమ…Read more »
Na manasuki pranam posi song Lyrics

Na manasuki pranam posi song Lyrics

నా మనసుకి ప్రాణం పోసి నీ మనసుని కానుక చేసి నిలిచావే ప్రేమను పంచి... ఓ ఓ ఓ... నా మనసుకి ప్రాణం పోసి నీ మనసుని కానుక చేసి నిలిచావే ప్రేమను పంచి...…Read more »
aduvari matalaku ardhaley veruley emindhi eee velaa song

aduvari matalaku ardhaley veruley emindhi eee velaa song

ఏమైంది ఈ వేళ ఎదలో ఈ సందడేల మిల మిల మిల మేఘమాల చిటపట చినుకేయు వేళ చెలి కులుకులు చూడగానే చిరు చెమటలు పోయనేల ఏ శిల్పి చెక్కెనీ శిల్పం సరికొత్తగ ఉంది…Read more »

ney selavadigi ney kadhileluthuna jantha garej movie

నీ సెలవడిగి నే కదిలేలుతున్నా నా కళలన్ని నీతో వదిలేలుతున్నా ఎంత అనుకున్నా ఏదో బాధా మేలిపెడుతోంది లోపలా అనుకుంటే మరి తెగిపోయేదా మన అనుబంధం నేటిదా భారంగా ఉంది నిజం దూరంగా వెళుతోంధి…Read more »
Bam bham bole song Lyrics | Indra | chiranjeevi

Bam bham bole song Lyrics | Indra | chiranjeevi

భంభం భోలే శంఖం మోగేలే ఢంఢం ఢోలే చలరేగిందిలే భంభం భోలే శంఖం మోగేలే ఢంఢం ఢోలే చలరేగిందిలే దద్ధినిక ధిన్ దరువై సందడి రేగనీ పొద్దులెరుగని పరుగై ముందుకు సాగనీ.. దద్ధినిక ధిన్…Read more »
Feel my love song Lyrics | Aarya | Allu arjun

Feel my love song Lyrics | Aarya | Allu arjun

నా ప్రేమను కోపంగానో నా ప్రేమను ద్వేషంగానో నా ప్రేమను శాపంగానో చెలియా ఫీల్ మై లవ్ నా ప్రేమను భారంగానో నా ప్రేమను దూరంగానో నా ప్రేమను నేరంగానో సఖియా ఫీల్ మై…Read more »
1 2 3